Projekty

Šablony I OP JAK pro CZŠ Plzeň

Také naše základní škola se zapojila v novém projektovém období do výzvy Šablony I OP JAK, spolufinancované Evropskou unií. Cílem projektu Šablony I OP JAK pro CZŠ Plzeň je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Konkrétně to v naší škole znamená například financování pozice speciálního pedagoga a využívání různých metod inovativního vzdělávání.

Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň

Od září 2022 realizujeme na naší střední škole projekt Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň, spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Konkrétně to v naší škole znamená například financování pozice školní psycholožky, která posílila tým našeho školního poradenského pracoviště a poskytuje poradenství a podporu žákům, pedagogům i rodičům.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0003416

Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizuje ve své základní škole od září 2021 projekt s názvem Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu škola financuje úvazek speciálního pedagoga, tandemovou výuku nebo projektové vyučování.

Doučování žáků škol

Ve školním roce 2021/2022 i ve školním roce 2022/2023 jsme se zapojili do Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizovala ve své střední škole v období od září 2019 do začátku roku 2022 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň, který byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu byly realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a rozvoj studentů.

Mezinárodní projekt EKOŠKOLA

V roce 2017 se naše škola se přihlásila  do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. V roce 2018  jsme pak vstoupili do přípravného období a začali plnit kritéria pro získání tohoto titulu.

Školní akva-tera

Ve školní akvateře chováme přibližně 30 druhů živočichů, především akvarijních a terarijních. O provoz akvatery se starají studenti ekologického oboru při jednodenních praxích, kdy provádějí pravidelnou údržbu akvárií , terárií a klecí. Každodenní krmení, rosení, výměna vody apod. je zajištěno týdenními službami studentů, kteří se po dvojicích v akvateře střídají. Každý student se takto naučí starat o všechny chované skupiny živočichů.

May Day

Pravidelně jsme součástí MAY DAY, tedy ochranářského dne, který každoročně 1. května připravuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Šablony II pro CZŠ Plzeň

V září 2018 jsme zahájili dvouletý projekt, tzv. šablony, financované z Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

Krajské kolo Ekologické olympiády

Naše škola každoročně pořádá ve spolupráci s Ekocentrem Spálené Poříčí, Zoologickou zahradou Plzeň, Krajským úřadem Plzeňského kraje a Lesy ČR krajské kolo ekologické olympiády pro střední školy Plzeňského kraje. Každoročně je vyhlašováno jiné ekologické téma.

Stránky