Proměna školní zahrady

V roce 2023 jsme díky dotaci městského obvodu Plzeň 2 - Slovany mohli dále pokračovat v revitalizaci školní zahrady. Cílem projektu Proměna školní zahrady byla realizace další etapy dlouhodobého záměru školy přetvořit zeleň na malém pozemku kolem školní budovy, která měla původně výhradně okrasnou funkci, na živou, druhově pestrou školní zahradu vhodnou pro učení venku a enviromentální výchovu. Záměr je v souladu se vzdělávacími cíli školy. 

Z dotaci městského obvodu Plzeň 2 - Slovany jsme pořídili materiál na realizaci vyvýšených záhonů v rámci rozvoje školního pozemku, kde se snažíme hospodařit v duchu ekozahradního principu, respektive permakultury. V letošním roce jsme realizovali další vyvýšený záhon dřevěné konstrukce. Na záhon používáme koupenou biozeminu smíšenou s vlastním kompostovaným materiálem. Dále na školním pozemku rozšiřujeme výsadbu ovocných keřů a stromků, které uzrávají až na podzim a v zimě a jejich plody tak mohou konzumovat žáci v průběhu školního roku.

Úpravy naší školní zahrady probíhají v etapách od začátku našeho půdobení v Plzni. Postupně po částech přetváříme původně spíše jen okrasnou a ne zrovna ideálně osázenou zelenou plochu kolem školy na skutečnou školní zahradu.   

V roce 2017 jsme realizovali první projekt Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výuky, který finančně zajistil Fond životního prostředí města Plzně. V rámci tohoto projektu byly pokáceny nebezpečné stromy, příprava pro výstavbu venkovní učebny a především výsadby nové zeleně. V postranní části zahrady byly vysázeny především původní stromy a keře, v této zeleni instalovány pozorovatelny drobných živočichům např. krmítka, budky, hmyzí domečky apod. V přední části zahrady vznikla výzkumná část pro monitorování životního prostředí - meteorologická budka, srážkoměr a další drobná zařízení. 

Na vlastní náklady jsme nechali zpracovat projekt, který počítá s rozdělením ploch zahrady podle účelu - výzkumné části, pěstitelské plochy, venkovní učebna, zázemí pro práce na zahradě, ale také relaxační část a reprezentační. 

V roce 2020 jsme s finanční podporou Městského obvodu Plzeň 2 Slovany uskutečnili další etapu v projektu Hortus omnia - zahrada všech. Založili jsme plochy pro pěstování, které obhospodařují žáci 1. i 2. stupně základní školy. Pěstujeme na vyvýšených záhonech, postavili jsme bylinkovou spirálu. 

Další etapy revitalizace zahrady budou pokračovat.