Mezinárodní projekt EKOŠKOLA

V roce 2017 se naše škola se přihlásila  do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. V roce 2018  jsme pak vstoupili do přípravného období a začali plnit kritéria pro získání tohoto titulu. V první etapě bude ekotým školy složený především ze studentů SŠ, žáků ZŠ, pedagogů i dalším zaměstnanců školy ekologizovat provoz školy z hlediska energie a odpadů. Zapojením do tohoto projektu škola rovněž podpoří myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Dalším podstatným cílem projektu je učit studenty a žáky najít cestu k naplnění svých cílů. 

Ekotým školy se pod vedním koordinátora Dana Krištofa (student 3. E, obor Ekologie a životní prostředí) schází každý týden, stanovují ekokodex školy a dílčí kroky, které povedou k získání titulu EKOŠKOLA.