Šablony I OP JAK pro CZŠ Plzeň

Také naše základní škola se zapojila v novém projektovém období do výzvy Šablony I OP JAK, spolufinancované Evropskou unií. Cílem projektu Šablony I OP JAK pro CZŠ Plzeň je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Konkrétně to v naší škole znamená například financování pozice speciálního pedagoga a využívání různých metod inovativního vzdělávání.