DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ 2. 3. 2023

Vybíráte školu pro přeškoláka nebo budoucího šesťáka? 

Setkejte se s námi  DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 2. 3. 2023  (8.00 - 16.00).

Připravujeme pro Vás návštěvy ve výuce, badatelskou expedici pro děti, při které si prohlédnete prostory školy a seznámíte se s našimi učiteli. Dotazy můžete položit při kávě s ředitelkou. Přesné info a formulář pro registrace do hodin viz odkaze níže.


Těšíme se na Vaši návštěvu.

zs.cisplzen.cz/aktuality  

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Den otevřených dveří pro předškoláky a budoucí šesťáky
Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě naší
Přesun akce setkání s absolventy!!!
Milí absolventi, z organizačních důvodů
PŘIHLAŠOVÁNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 12. 2022
Zajímá Vás ekologický nebo sociální
Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium