DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ ŠKOLY

Zájemce o naši školu zveme na pravidelné DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Na střední škole připravujeme (pro více informací rozklikněte střední školu):
20. 1. 2024, 9 - 13.30h Den otevřených dveří
Na základní škole připravujeme (pro více informací rozklikněte základní školu): 
29. 2. 2024, 8 - 17h Den otevřených dveří

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Přihlášky k přijímacímu řízení na SŠ
Milí uchazeči, vážení rodiče, dne 25.
Den otevřených dveří střední škola
Srdečně zveme všechny zájemce o
Setkání s absolventy
Dne 1. 2. 2024 proběhne od 10.00 do 13.
Přístavba školy, modernizace odborných učeben
V listopadu vyšla v Katolickém týdeníku