DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ

Zajímá Vás ekologický nebo sociální obor? Nemůžete se osobně dostavit do Plzně?

Setkejte se s námi na ONLINE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v PÁTEK 9. 12. 2022  (14.00 - 18.00).
přihlašovací časy: 14.00, 15.30, 17.00

PŘIHLÁŠENÍ Ekologie a životní prostředí - klikněte na https://meet.google.com/mzo-peuh-fmq
PŘIHLÁŠENÍ 
Sociální činnost - klikněte na meet.google.com/xpx-iqzy-sow

Těšíme se na Vaši návštěvu.

více na ss.cisplzen.cz/aktuality

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

PŘIHLAŠOVÁNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 12. 2022
Zajímá Vás ekologický nebo sociální
Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Setkání maturantů s absolventy
Srdečně zveme naše absolventy  na
Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče
Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě naší