Doučování žáků škol

Ve školním roce 2021/2022 i ve školním roce 2022/2023 jsme se zapojili do Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na jaře 2022 se konalo na základní škole s finanční podporou z NPO doučování českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem - uprchlíky z Ukrajiny, které jsme v březnu a dubnu přijali. Na podzim jsme v další fázi podpory z NPO pokračovali s doučováním českého jazyka pro ukrajinské žáky, ale také se otevřely skupiny doučování matematiky a českého jazyka pro žáky 2. stupně. Doučování z českého jazyka pro několik skupin pokračovalo i ve druhém pololetí, až do června 2023.

Cílem doučování z Národního plánu obnovy je vyrovnat negativní dopady výluky prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 v předchozích školních letech, kompenzovat vzdělanostní ztráty a snížit vzniklé nerovnosti.

Doučování jsme hodnotili jako prospěšné, pro české žáky doučování z NPO navázalo na doučování zajišťované z projektu tzv. šablon a umožnilo všem zapojeným upevnit si dílčí části učiva matematiky a/nebo českého jazyka, které jsou důležité pro vytváření souvislostí a další navazování. Pro ukrajinské žáky jsme mohli díky projektu NPO významně navýšit počet hodin výuky českého jazyka a zajistit výuku metodami pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Doučování jim pomohlo zintenzivnit jazykovou přípravu a rychlejší osvojení základů českého jazyka, které bylo důležitou součástí adaptace a předpokladem k úspěšné možnosti zapojit se do vzdělávání v naší škole.