Projekty

Nabídka enviromentálních programů pro školy

Ve školní akvateře a dalších odborných učebnách nabízíme enviromentální vzdělávací programy pro mateřské školy a základní školy. Programy jsou pro školy bezplatné, zajišťují je odborní učitelé a studenti ekologického oboru naší SŠ. 

Program obvykle trvá cca 1 hodinu, kapacita skupiny je 15 žáků. V případě větší třídy lze rozdělit žáky do skupin.  
Termín je třeba domluvit s předstihem. 

Den otevřených dovedností

Den odborných dovedností aneb Bez práce nejsou koláče se stal vítězným projektem Evropského týdne odborných dovedností a programu Erasmus+ a bude finančně podpořený Domem zahraniční spolupráce Praha.

Zelená škola Plzeňského kraje

Naše škola se každoročně přihlašuje do soutěže Zelená škola Plzeňského kraje vyhlašované krajským úřadem. Tato soutěž vznikla v roce roce 2009 a jejím cílem je ohodnotit a ocenit střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Naše škola získala titul Zelená škola Plzeňského kraje za nísledující školní roky: 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016.

Kurzy pro profesionální chůvy

V roce 2014 se škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Jedná se o projekt Profesionální chůva dle NSK (Národní soustava kvalifikací), jehož cílem je rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Počátkem roku 2020 proběhnou kurzy další.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

CSOŠ Spálené Poříčí se v letech 2013 až 2015 zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), jehož cílem byla podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách. Cílem projektu je modernizace odborné laboratoře biologie, která byla vybavena novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou. Dále došlo k rekonstrukci školní Akvatery, proběhla rekonstrukce akvárií a terárií a došlo k rozšíření chovů o exotické ptactvo.

Příroda, krajina a lidé

CSOŠ Spálené Poříčí se ve spolupráci s Ekocentrem Kavyl ve Svatém Jánu pod Skalou zúčastnila v období 2009 až 2012 projektu Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci operačního programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt představoval spojnici mezi environmentální výchovou a multikulturní výchovou.

Stránky