Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizovala ve své střední škole v období od září 2019 do začátku roku 2022 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň, který byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu byly realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a rozvoj studentů.