KDO JSME

Zřizovatelem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň je Biskupství plzeňské. Jejím posláním je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu.
Více než čtvrt století již naše škola naplňuje toto poslání ve vzdělávacích oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost, které byly do června 2016 pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí vyučovány v městečku na jižním Plzeňsku. Od školního roku 2016/17 přenesla škola svou působnost do Plzně. Současně s přestěhováním střední školy vznikla zcela nově základní škola. Na základní i střední škole je pro nás stěžejní:

·      Kvalita vzdělání

·      Péče o osobnostní rozvoj

·      Respekt k jedinečnosti žáků

·      Spolupráce s rodiči

·      Přátelská atmosféra

·      Rozvoj pedagogů

·      Otevřenost vůči okolí

NAŠE OBORY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola nabízí bezplatné všeobecné základní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu. Je otevřena šir

OBOR EKOLOGIE

Obor Ekologie a životní prostředí lze u nás studovat v denním i dálkovém studiu.

SOCIÁLNÍ OBOR

Obor Sociální činnost - pedagogika je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Náš tým

Kateřina Chejlavová
ředitelka školy
Petra Holečková
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
Martina Cajthamlová
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
Dagmar Dostálová
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
Jana Fenclová
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ