Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizuje ve své základní škole od září 2021 projekt s názvem Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu škola financuje úvazek speciálního pedagoga, tandemovou výuku nebo projektové vyučování.