Blog uživatele spravce

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

V úterý 7. dubna se konal zápis do 1. třídy naší ZŠ. Proběhl s ohledem na mimořádná opatření bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze administrativně. Výsledky jsou zveřejněny na úřední desce na těchto webových stránkách, v seznamech přijatých i nepřijatých žáků jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo při registraci k zápisu přiděleno.

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY ZMĚNA ORGANIZACE

Vážení rodiče, s ohledem na současnou mimořádnou situaci a doporučení MŠMT se letošní zápisy do 1. třídy uskuteční distančně, bez přítomnosti dětí i Vás. Zde najdete všechny potřebné informace.

INFORMACE K ZRUŠENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Na základě nařízení vlády se od středy 11. března 2020 ruší výuka na základní i střední škole. Nařízení platí do odvolání. Níže najdete několik důležitých informací.
1/ Uzavření střední školy se vztahuje na denní i dálkové studium, i veškeré další vzdělávací aktivity SŠ jako přípravné kurzy k přijímacímu řízení či kurz Profesionální chůvy. Na obou oborech se ruší do odvolání i veškeré praxe.

INFORMACE K ZRUŠENÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na základě nařízení vlády se od středy 11. března 2020 ruší výuka na základní i střední škole.
1/ Uzavření školy se vztahuje nejen na výuku, ale i školní družinu, školní klub a všechny zájmové kroužky. Nařízení je na dobu neurčitou.
2/ Uzavřena je také školní jídelna 13. ZŠ. Obědy jsou všem strávníkům automaticky odhlášeny, nemusíte zadávat.
3/ Zaměstnaní rodiče dítěte do 10 let (příp. jiný příbuzný žijící ve společné domácnosti) mají nárok na ošetřovné a dle § 109, odst. 5, písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.  

Zrušení distanční výuky dálkového studia

Oznamujeme studentům dálkového studia, že z důvodu nařízení vlády o zrušení výuky ve školách je v termínu 13. 3. - 14. 3. 2020 je zrušena výuka dálkového studia. Výuka ekologického oboru bude přesunuta na 5. 6 - 6. 6. 2020. O dalším případných možnostech náhrady se budeme domlouvat ústně.

 

Stránky