Blog uživatele spravce

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NOVÉ INFO

Přijímací řízení 2020 aktualizace podle mimořádných opatření vyhlášených vládou

Z důvodu mimořádných opatření se nemůže přijímací řízení konat v termínech a podle pravidel vyhlášených ředitelkou školy 30. ledna 2020 podle § 59, § 60 a § 61 zákona č. 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a ustanovení § 2, 3, 4, 15, 16 a 18 vyhlášky MŠMT č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

V úterý 7. dubna se konal zápis do 1. třídy naší ZŠ. Proběhl s ohledem na mimořádná opatření bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze administrativně. Výsledky jsou zveřejněny na úřední desce na těchto webových stránkách, v seznamech přijatých i nepřijatých žáků jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo při registraci k zápisu přiděleno.

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY ZMĚNA ORGANIZACE

Vážení rodiče, s ohledem na současnou mimořádnou situaci a doporučení MŠMT se letošní zápisy do 1. třídy uskuteční distančně, bez přítomnosti dětí i Vás. Zde najdete všechny potřebné informace.

INFORMACE K ZRUŠENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Na základě nařízení vlády se od středy 11. března 2020 ruší výuka na základní i střední škole. Nařízení platí do odvolání. Níže najdete několik důležitých informací.
1/ Uzavření střední školy se vztahuje na denní i dálkové studium, i veškeré další vzdělávací aktivity SŠ jako přípravné kurzy k přijímacímu řízení či kurz Profesionální chůvy. Na obou oborech se ruší do odvolání i veškeré praxe.

INFORMACE K ZRUŠENÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na základě nařízení vlády se od středy 11. března 2020 ruší výuka na základní i střední škole.
1/ Uzavření školy se vztahuje nejen na výuku, ale i školní družinu, školní klub a všechny zájmové kroužky. Nařízení je na dobu neurčitou.
2/ Uzavřena je také školní jídelna 13. ZŠ. Obědy jsou všem strávníkům automaticky odhlášeny, nemusíte zadávat.
3/ Zaměstnaní rodiče dítěte do 10 let (příp. jiný příbuzný žijící ve společné domácnosti) mají nárok na ošetřovné a dle § 109, odst. 5, písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.  

Stránky