Blog uživatele spravce

Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,
upřesňujeme organizaci prvního školní dne. Pro klidnější a bezpečnější rozjezd školního roku jsme se po pečlivém zvažování rozhodli nekonat společnou zahajovací bohoslužbu celé školy a rodičů v kostele.

První školní den bude tedy vypadat takto:
Zahájení všech třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků v úterý 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách.
Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h.

Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách

V průběhu letních prázdnin jsou úřední hodiny kanceláře školy v následujícím rozsahu:
1. - 10. července
v pracovní dny 8 - 14 hod.

17. - 31. srpna
v pracovní dny 8 - 14 hod.

Pokud byste potřebovali nezbytně kontaktovat kancelář školy mimo toto období, domluvte se prosím individuálně.
Kontakt: info@cisplzen.cz, tel. 774493295.

Přejeme krásné prázdniny všem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NOVÉ INFO

Přijímací řízení 2020 aktualizace podle mimořádných opatření vyhlášených vládou

Z důvodu mimořádných opatření se nemůže přijímací řízení konat v termínech a podle pravidel vyhlášených ředitelkou školy 30. ledna 2020 podle § 59, § 60 a § 61 zákona č. 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a ustanovení § 2, 3, 4, 15, 16 a 18 vyhlášky MŠMT č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

V úterý 7. dubna se konal zápis do 1. třídy naší ZŠ. Proběhl s ohledem na mimořádná opatření bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze administrativně. Výsledky jsou zveřejněny na úřední desce na těchto webových stránkách, v seznamech přijatých i nepřijatých žáků jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo při registraci k zápisu přiděleno.

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY ZMĚNA ORGANIZACE

Vážení rodiče, s ohledem na současnou mimořádnou situaci a doporučení MŠMT se letošní zápisy do 1. třídy uskuteční distančně, bez přítomnosti dětí i Vás. Zde najdete všechny potřebné informace.

Stránky