Blog uživatele spravce

Nová školská rada zahájila činnost

V pondělí 30. srpna se sešla k ustavujícímu jednání nová školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 1. 9. 2021 – 1. 9. 2024. Projednala výsledky voleb do školské rady, které se uskutečnily na konci minulého školního roku, zvolila svého předsedu a místopředsedu a věnovala se několika dalším tématům.
Školská rada pracuje ve složení:
předsedkyně Mgr. Jana Sobasová, za pedagogické pracovníky
místopředseda ŠR Ing. Filip Uhlík za zřizovatele

Úřední hodiny o prázdninách

Vážení rodiče, milí studenti,
úřední hodiny sekretariátu a hospodářky školy budou během letních prázdnin následující:

5. 7. - 9. 7.     sekretariát             denně 8 - 14 hod.
12. 7. - 16. 7. hospodářka školy  po a st 8 - 14 hod.
16. 8. - 20. 8. sekretariát             po a st 8 - 14 hod.
23. 8. - 31. 8. sekretariát             denně 8 - 14 hod.
                      hospodářka školy  po a st 8 - 14 hod.

Přijímací řízení - nařízení vlády

Uchazečům o studium střední školy oznamujeme následující mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, která umožní jejich osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze pokud:

- nemají příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, bolest hlavy)

Povinné testování studentů SŠ

Oznamuje studentům SŠ a jejich zákonným zástupcům, že od 19. 4. 2021 je umožněna praktická výuka a individuální konzultace v budově školy.
Dle nařízení MŠMT je povinností studentů absolvovat antigenní testy jedenkrát až dvakrát týdně dle frekvence výuky. Student, který nepodstoupí tento test, se nemůže výuky zúčastnit.
O podrobnostech testování budou studenti informováni před vlastní výukou.

Stránky