Blog uživatele spravce

Adaptační pobyty pro studenty prvních ročníků střední školy

Během prvního týdne nového školního roku proběhl seznamovací kurz pro studenty 1. E, 1. S. a 1. P v Těnovicích. Studenti spolu prožili nějaký čas mimo budovu školy a měli tak možnost se blíže seznámit nejen spolu navzájem, ale i se svými třídními učiteli a některými dalšími vyučujícími. Na programu byly různé seznamovací a společenské hry, pro někoho něco málo sportování, posezení u ohně… Cílem tohoto kurzu bylo usnadnit studentům vstup do nového kolektivu, což se úspěšně podařilo a studentům se bude lépe začínat v novém prostředí.

Slavnostní otevření školy a zahájení nového školního roku

Po téměř dvou letech příprav jsme dnes krátce po 9 hodině slavnostně otevřeli a zahájili provoz Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.

Přivítali jsme 16 prvňáčků a 22 žáků 6. třídy ZŠ a 180 studentů střední školy, z toho 90 žáků prvních ročníků.

Stránky