Blog uživatele spravce

Biologická olympiáda

Ve dnech 10.1 a 17.1. se bude konat školní kolo biologické olympiády na téma Když musíš, tak musíš... Studenti ekologického oboru budou rozděleni do dvou kategorií (studenti 1.a 2. ročníku kategorie B, studenti 3. a 4. ročníku kategorie A). Olympiáda bude mít teoretickou, praktickou a poznávací část. Vítězové školního kola budou postupovat do kola okresního. Všem zúčastněným přejeme hodně štěstí!

Veřejná sbírka Paměti národa u příležitosti Dne veteránů

Studentky 1. a 2. ročníku oboru Sociální činnost budou v pátek 10. 11. 2017 nabízet u příležitosti Dne válečných veteránů v ulicích města Plzně ke koupi červený vlčí mák, který je symbolem veteránů už od konce 1. světové války. Máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Sbírka je určena na podporu dalšího natáčení vzpomínek válečných veteránů pro archiv Paměti národa. Členem kolegia Paměti národa je i Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Den otevřených praxí

Uchazeče o studium a jejich rodiče srdečně zveme na Den otevřených praxí, který se bude konat 14. 11. 2017 od 9.00 do 14.30 hod. 

Pro zájemce o studium bude připravena celá řada činností, které naši studenti vykonávají na odborných praxích a zájemci o studium si vše mohou vyzkoušet. Dále bude připravena prezentace oborů  s ukázkami studentských prací. Věříme, že tato akce pomůže žákům s výběrem střední školy.

Těšíme se na viděnou!

 

Projekt Příklady inspirativní praxe

CIŠ Plzeň byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy.

Přírodovědný klokan

10. 10. 2017 proběhne školní kolo soutěže pořádané MŠMT Přírodovědný klokan 2017, kterého se zúčastní studenti 1. a 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí.  Studentům je zadán jednorázový resr, který obsahu 24 úloh z oblasti biologie, chemie, matematiky a fyziky.

Stránky