Blog uživatele spravce

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 2018 - 2021

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň zvolena pro volební období od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2021.

Nabídky letní brigády

Nabídka letní brigády pro studenty oboru Ekologie a životní prostředí

1.KOSENÍ PODMÁČENÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH

Tábor Olešenka - kosení podmáčených luk v Orlických horách. Akce je doplněna o večerní besedy a přednášky s ekologickou tématikou, na loukách přirozená botanická poznávačka :-)

http://www.jarojaromer.cz/olesenka/

Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje 2018

Studentky 1. ročníku oboru Sociální činnost se v úterý 15. 5. zúčastnily akce pořádané Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Hry se všem moc líbily, a tak se již těšíme na další spolupráci!

Biologická olympiáda

Ve dnech 10.1 a 17.1. se bude konat školní kolo biologické olympiády na téma Když musíš, tak musíš... Studenti ekologického oboru budou rozděleni do dvou kategorií (studenti 1.a 2. ročníku kategorie B, studenti 3. a 4. ročníku kategorie A). Olympiáda bude mít teoretickou, praktickou a poznávací část. Vítězové školního kola budou postupovat do kola okresního. Všem zúčastněným přejeme hodně štěstí!

Veřejná sbírka Paměti národa u příležitosti Dne veteránů

Studentky 1. a 2. ročníku oboru Sociální činnost budou v pátek 10. 11. 2017 nabízet u příležitosti Dne válečných veteránů v ulicích města Plzně ke koupi červený vlčí mák, který je symbolem veteránů už od konce 1. světové války. Máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Sbírka je určena na podporu dalšího natáčení vzpomínek válečných veteránů pro archiv Paměti národa. Členem kolegia Paměti národa je i Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Stránky