INFORMACE K ZRUŠENÍ VÝUKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Na základě nařízení vlády se od středy 11. března 2020 ruší výuka na základní i střední škole.
1/ Uzavření školy se vztahuje nejen na výuku, ale i školní družinu, školní klub a všechny zájmové kroužky. Nařízení je na dobu neurčitou.
2/ Uzavřena je také školní jídelna 13. ZŠ. Obědy jsou všem strávníkům automaticky odhlášeny, nemusíte zadávat.
3/ Zaměstnaní rodiče dítěte do 10 let (příp. jiný příbuzný žijící ve společné domácnosti) mají nárok na ošetřovné a dle § 109, odst. 5, písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.  
Tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" Vám vydáme v kanceláři školy ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. v době od 8.00 do 14.00 (případně po telefonické domluvě v jiný čas – volejte tel. 774 493 295).
Najdete ho také na tomto webu v sekci Úřední deska, Ke stažení, společně s podrobnými informacemi ČSSZ.
4/ Všichni žáci dostali v poslední vyučovací den pokyn, aby si s sebou domů odnesli všechny učební pomůcky. Pokud se tak nestalo (například ti, kdo ve škole dnes nebyli), můžete si je vyzvednout ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. v době od 8.00 do 14.00 (případně po telefonické domluvě v jiný čas – volejte tel. 774 493 295).
5/ Třídní paní učitelky 1. stupně Vás budou přes Škola Online a/nebo emaily informovat, zda a jaké zadaly dětem úkoly, případně další doporučení k procvičování doma.
6/ O rozsahu a zadání prací a procvičování pro žáky 2. stupně Vás budeme informovat ve středu 11. 3. po společné poradě pedagogů jednotlivých předmětů.
7/ Sledujte prosím i nadále Škola Online a webové stránky školy pro aktuální informace. Pokud byste na nich nenašli, co potřebujete, kontaktujte sekretariát školy (774 493 295, info@cisplzen.cz) či přímo třídní učitele svých dětí.
S přáním pevného zdraví Kateřina Chejlavová, ředitelka školy