Blog uživatele spravce

Bílá pastelka 2018

Ve středu 17. 10. 2018 se studenti 1. ročníku oboru Sociální činnost zapojí do celostátní sbírky na pomoc osobám se zrakovým postižením Bílá pastelka.

Zahájení školního roku 2018/19

Nový školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3. září. Pro třídy ZŠ a SŠ je organizace různá - viz přehled níže.
Církevní základní škola - organizace prvního týdne
Zahájení školního roku v pondělí 3. září:
1.A přivítání před školou v 9.30h
2.A začátek ve třídě v 9h
3.A začátek ve třídě v 9h
6.A začátek ve třídě v 9h
7.A začátek ve třídě v 10h
8.A začátek ve třídě v 10h

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 2018 - 2021

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň zvolena pro volební období od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2021.

Nabídky letní brigády

Nabídka letní brigády pro studenty oboru Ekologie a životní prostředí

1.KOSENÍ PODMÁČENÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH

Tábor Olešenka - kosení podmáčených luk v Orlických horách. Akce je doplněna o večerní besedy a přednášky s ekologickou tématikou, na loukách přirozená botanická poznávačka :-)

http://www.jarojaromer.cz/olesenka/

Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje 2018

Studentky 1. ročníku oboru Sociální činnost se v úterý 15. 5. zúčastnily akce pořádané Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Hry se všem moc líbily, a tak se již těšíme na další spolupráci!

Stránky