Příroda, krajina a lidé

CSOŠ Spálené Poříčí se ve spolupráci s Ekocentrem Kavyl ve Svatém Jánu pod Skalou zúčastnila v období 2009 až 2012 projektu Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci operačního programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt představoval spojnici mezi environmentální výchovou a multikulturní výchovou.

Cílem projektu byla tvorba vzdělávacího programu ekologické výchovy v kombinaci s multikulturní výchovou v podobě 55 výukových programů realizovaných ve školách a školských zařízeních na území více krajů. CSOŠ Spálené Poříčí jako pilotní škola v Plzeňském kraji zajišťovala distribuci projektu a jeho produktů v našem kraji. Učitelé CSOŠ jako lektoři seznámili s výstupy projektu 192 učitelů a 1399 žáků ZŠ a SŠ, celkem 1591 osob. Lektoři z naší školy dále uspořádali dvoudenní konferenci na téma Příroda a lidé a dvoudenní vzdělávání učitelů na téma Ekologické a sociální sebepoznání.

V současné době (2012 – 2017) probíhá udržitelnost tohoto projektu formou předávání výukových materiálů v rámci školních i mimoškolních aktivit školy.