Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

CSOŠ Spálené Poříčí se v letech 2013 až 2015 zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), jehož cílem byla podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách. Cílem projektu je modernizace odborné laboratoře biologie, která byla vybavena novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou. Dále došlo k rekonstrukci školní Akvatery, proběhla rekonstrukce akvárií a terárií a došlo k rozšíření chovů o exotické ptactvo. V rámci projektu byly nakoupeny přístroje k monitorování životního prostředí např. meteorologická, pedologická a hydrologická sada. Realizací tohoto projektu byla zkvalitněna odborná výuka a podpořena motivace žáků k přírodovědnému vzdělávání. Podpoření žáci získali nové teoretické i praktické dovedností.
Do projektových aktivit bylo zapojeno 568 žáků partnerských základních (ZŠ Blovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Nezvěstice a ZŠ Spálené Poříčí) a středních škol (Gymnázium Blovice a Církevní gymnázium Plzeň). V rámci projektu se konaly přírodovědné konference formou ekologických olympiád pro žáky základních škol Plzeňského kraje. Cílem bylo zahájit tradici ekologických olympiád pro žáky základních škol, ve které by chtěla naše škola pokračovat.