Nabídka enviromentálních programů pro školy

Nabízíme enviromentální vzdělávací programy pro mateřské školy a základní školy. Programy jsou pro školy bezplatné, zajišťují je odborní učitelé Církevní ZŠ a SŠ v prostorách školní akvatera a dalších odborných učeben. 

Program obvykle trvá cca 1 hodinu, kapacita skupiny je 15 žáků. V případě větší třídy lze rozdělit žáky do skupin.  
Termín je třeba domluvit s předstihem. 


Jana Hodková, učitelka přírodovědných předmětů, e-mail: hodkova@cisplzen.cz; tel.: 724 102 440

Vybírat můžete z následujících programů:
pro MŠ Máme rádi zvířata
pro 1. stupeň ZŠ Živá exotika
pro 2. stupeň ZŠ Svět pod mikroskopem