Zelená škola Plzeňského kraje

Naše škola se každoročně přihlašuje do soutěže Zelená škola Plzeňského kraje vyhlašované krajským úřadem. Tato soutěž vznikla v roce roce 2009 a jejím cílem je ohodnotit a ocenit střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Naše škola získala titul Zelená škola Plzeňského kraje za nísledující školní roky: 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016.
V této soutěži se hodnotí zapojení školy do ekologické olympiády, konání ekologických aktivit v povinné i nepovinné výuce, konání vícedenních ekologických exkurzí, projekty orientované na ekologickou výchovu, spolupráce s organizacemi zabývající se ekologií, ekologizace provozu školy a jídelny apod.