Vytváříme bezpečnou školu

 

Součástí preventivního plánu školy, který stanovuje různé činnosti v oblasti prevence rizikového chování žáků, je i systematické vzdělávání pedagogů a péče o nové třídní kolektivy 2. stupně.

 

V projektu Vytváříme bezpečnou školu 2018 jsme žádali o finanční podporu pro specializační studium školního metodika prevence, který koordinuje preventivní aktivity, a adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, kteří nastupují do naší školy a vytvářejí nový kolektiv.

 

Projekt finančně podpořil Plzeňský kraj částkou 20 000 Kč.