Studijní zázemí v akvatera

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň usiluje o environmentální vzdělávání v širším měřítku, nejen pro žáky své školy. Realizuje environmentální programy pro školy a veřejnost, a to programy pro MŠ, ZŠ, volnočasové organizace i SŠ, při nichž využívá své odborné zázemí i kapacity učitelů odborných předmětů a studentů ekologického oboru.

V projektu Vybavení zázemí školní akvatery pro veřejné environmentální programy jsme dovybavili odbornou učebnu nábytkem právě pro účastníky výukových programů. V roce 2018 je naplánována další fáze dovybavení, a to jak technického zázemí, tak především vlastních studijních pomůcek a materiálů pro zkvalitnění a rozšíření nabízených výukových programů. Dále v projektu Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výuky, který škola financuje vícezdrojově s podporou Fondu životního prostředí města Plzně, vzniká mimo jiné venkovní učebna a pozorovatelny drobných živočichů. Postupně takto škola vytváří komplexní Enviromentální centrum s různými typy programů.

Projekt finančně podpořila Městská část Plzeň 1 částkou 40 000 Kč.