Kvalitní vzdělávání

Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy, inspirovat je k dalšímu sebevzdělávání.
Největší výzvou pro dnešní učitele je odhadnout, které znalosti a dovednosti budou děti v současném rychle se měnícím světě vlastně potřebovat. Věříme, že je proto důležité rozvíjet děti všestranně a zejména podporovat jejich schopnost trvalého seberozvoje a celoživotního učení. 

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Tvoříme svět. 
Chceme být dětem průvodci při objevování jejich osobitých talentů a pomoci jim, aby našly své jedinečné místo ve světě a aktivně ho spoluvytvářely.
Konkrétně nabízíme: 
- nižší počet žáků ve třídě (do 24 žáků)
- prvky programu Začít spolu a další moderní vyučovací metody jako badatelsky orientované vyučování, projektové vyučování, skupinovou výuku apod.
- Hejného matematiku
- angličtinu a němčinu od 1. třídy formou kroužků, od 3. třídy AJ povinně
- podporu zájmu o přírodní vědy
- integraci žáků se specifickými potřebami
- práci s nadanými žáky

NA STŘEDNÍ ŠKOLE vyučujeme podle vzdělávacích programů Zájmové a záchranné chovy a Pečovatelství a osobní asistence, nově Sociální činnost - pedagogika.
Kvalitu našich vzdělávacích oborů na ŠS opakovaně potvrzují zprávy České školní inspekce. Patříme mezi 10 škol v regionu, jejichž absolventi jsou nejméně ohroženi nezaměstnaností. Zaměstnavatelé si cení zejména praktické přípravy našich absolventů. 
Máme na kontě i řadu dalších úspěchů: 
- 1. místo v soutěži Plzeňského kraje Zelená škola