Otevřenost okolí

Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku.

Jedinečnost našich oborů na SŠ je založena právě na propracovaném systému praxí a odborných exkurzí, díky nimž jsou absolventi skvěle prakticky připraveni. Stejně tak na ZŠ využíváme příležitosti, jak se učit co nejvíc venku a propojovat učivo s reálným světem. 

Organizujeme exkurze, výlety po ČR i do zahraničí, školy v přírodě i letní příměstský tábor. 
Po vyučování mohou žáci využít bohaté nabídky volnočasových aktivit. 

Nabízíme mnohé aktivity nejen našim žákům, ale také dalším zájemcům z okolí.