Dagmar Dostálová

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru

Na střední škole se starám o hladký průběh celého školního roku od jeho organizace, propagace, přijímacího řízení, maturitních zkoušek, suplování až po nezbytné statistické hlášení. Mým přáním je, aby se fungování školy neslo ve vstřícném a přátelském duchu. Na ekologickém oboru vytvářím a koordinuji jeho vzdělávací program, učím teoretické i praktické odborné předměty a těší mě, když od nás odcházejí absolventi nejen výborně připraveni na jejich budoucí povolání, ale především ekologové tělem i duší.

Kontakt: dostalova@cisplzen.cz