Individuální přístup

Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Snažíme se, aby všichni bez ohledu na druh a míru svého nadání a talentu zažívali úspěch a radost z vlastního postupu. 

Pracujeme se systémem Škola ONLINE, který umožňuje žákům i rodičům mít trvalý přehled o hodnocení, úkolech, požadavcích vyučujících v jednotlivých předmětech, změnách rozvrhu a dalších praktických věcech.

Jsme otevřeni i rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Nabízíme jim při splnění zákonných podmínek a předpokladů pro dobrou spolupráci se školou zázemí kmenové školy.