OBOR EKOLOGIE

Obor Ekologie a životní prostředí lze u nás studovat v denním i dálkovém studiu. V obou případech je studium čtyřleté a ukončené maturitní zkouškou.

PERSPEKTIVA EKOLOGIE ochrana životního prostředí je perspektivní obor, který se dotýká všech sfér lidské činnosti a stojí v popředí zájmu Evropské unie kvalitní životní prostředí je záruka udržitelné budoucnosti, proto se zájem o tento obor bude neustále zvyšovat.

NAŠI ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ
* odborné znalosti potřebné pro studium VŠ a VOŠ na vysoké úrovni
* vysokou úroveň praktických dovedností zajišťující výborné uplatnění na trhu práce
* certifikáty na odborné činnosti týkající se životního prostředí

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ EKOLOGA
podnikový ekolog
manažer životního prostředí
referent ve státní správě
technik v podnicích vykonávající činnost dotýkající se životního prostředí
chovatel kynolog
zootechnik, agronom
zahradník, sadovník
krajinář
botanik, zoolog
učitel a koordinátor vzdělávání
projektový manažer…