Výchova v duchu křesťanských tradic

Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v našem případě přesně znamená? 

* od 1. do 9. třídy povinný předmět Etická výchova, na SŠ předmět Křesťanská etika
* volitelně Základy křesťanství
* meditační dny s tematikou osobnostní výchovy v každém ročníku 
* respekt, otevřenost a přátelský přístup jako základní princip přístupu pedagogů k žákům, mezi žáky i mezi pedagogy navzájem
* školní kaple a nabídka společného slavení křesťanského roku
* příležitost svobodně sdílet duchovní hodnoty a prožitky
* péče školního spirituála