SOCIÁLNÍ OBOR

Obor Sociální činnost - pedagogika je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Lze ho studovat bezplatně v denní formě, nebo za úhradu také v dálkové formě.

PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍHO OBORU
Dobře a prakticky připravení pečovatelé, pracovníci v sociálních službách a chůvy jsou žádanou profesí již dnes. Zejména prodlužování délky života a stárnutí populace, které už je patrné v dnešní společnosti, povede k ještě větší potřebě těchto pracovníků a snad i k většímu společenskému ocenění jejich nesnadné, ale krásné a záslužné práce.

 NAŠI ABSOLVENTI získají: 
* odborné znalosti potřebné pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách nebo pečovatele
* vysokou úroveň praktických dovedností zajišťujících výborné uplatnění na trhu práce

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
* jako pracovníci v sociálních službách
* při poskytování přímé péče v přirozeném sociálním prostředí klientů (např. jako osobní asistenti)
* jako pečovatelé v zařízeních sociální péče  (tj. domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.)
* ve službách péče o dítě do tří let věku služeb v rodině či mikrojeslích, dětských koutcích nebo dětské skupině na základě živnostenského oprávnění