Uzavření škol od 14. října a distanční výuka

Z nařízení vlády je od středy 14. října 2020 zakázána osobní účast žáků na vzdělávání ve všech typech škol a školských zařízení. Všechny třídy naší ZŠ i SŠ proto přecházejí do distančního vzdělávání, provoz školní družiny a školního klubu včetně zájmových kroužků je přerušen.

Součástí distanční výuky jsou online hodiny prostřednictvím aplikace Google Meet a také hodiny pro samostatnou práci. Rozsah se liší pro jednotlivé věkové skupiny. Podrobné informace k distančnímu vzdělávání dostali žáci a zákonní zástupci v systému Škola Online a emailem. Ve Škola Online je také zobrazen nový rozvrh distančního vzdělávání.

Provoz sekretariátu školy v době distanční výuky je pondělí a středa od 8.30 do 15h, v jiné pracovní dny pouze po předchozí domluvě na info@cisplzen.cz nebo tel. 774493295.