Blog uživatele spravce

Setkání s absolventy

Dne 1. 2. 2024 proběhne od 10.00 do 13.30 setkání s bývalými absolventy ekologického oboru. Srdečně zveme bývalé studenty, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi z vysokoškolského studia nebo praxe se současnými maturanty a svými učiteli. Domluvte si s námi čas, kdy dorazíte.

Těšíme se na Vás. 

Přístavba školy, modernizace odborných učeben

V listopadu vyšla v Katolickém týdeníku příloha o vzdělávání v plzeňské diecézi a přístavbě naší školní budovy. Najdete v ní popis projektu, ale také anketu s našimi učiteli i žáky a zajímavý rozhovor s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.

Titul nejúspěšnější škola Plzeňského kraje v soutěžích

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň byla ve školním roce 2022/2023 Plzeňským krajem vyhlášena jako 3. nejlepší škola v soutěžích středních škol. Při hodnocení škol se zohledňuje její velikost-počet žáků a účast v okresních, krajských a národních kolech olympiád a dalších soutěžích.

 

Studenti se zúčastnili následujících soutěží a olympiád:

 

Dny otevřených dveří SŠ

Srdečně zveme všechny zájemce o studium maturitních oborů  Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost na dny otevřených dveří  a praxí, které se budou v letošním školním roce 2023/2024 konat v  následujících termínech:

9. 11. 2023 (čtvrtek, 9.00 - 13.30) - den otevřených praxí s prezentacemi oborů a možností zapojení uchazečů do odborné výuky

Zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2023/24 začíná v pondělí 4. září 2023. Všechny třídy základní i střední školy zahajují v 8 hodin ve svých třídách s třídními učiteli. Pouze prvňáčci mají uvítání před školou v 8.15 hodin.
Po úvodu ve třídách následuje v 10.30 společné slavnostní zahájení školního roku v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí, kam jsou srdečně zváni i rodiče a příznivci školy. Hostem bude letos také náš biskup Tomáš Holub.

Stránky