Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,
upřesňujeme organizaci prvního školní dne. Pro klidnější a bezpečnější rozjezd školního roku jsme se po pečlivém zvažování rozhodli nekonat společnou zahajovací bohoslužbu celé školy a rodičů v kostele.

První školní den bude tedy vypadat takto:
Zahájení všech třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků v úterý 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách.
Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h.

Každá třída bude mít 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem, tj. do 10 hodin. Tím oficiální zahájení školního roku končí.
Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz ŠD a ŠK (do 16.30h)

V 10.30 hodin se uskuteční mše sv. ve školní kapli, ke které jsou zváni zaměstnanci, případně zájemci z řad žáků.

Přejeme pohodový závěr prázdnin a těšíme se na viděnou ve škole
Kateřina Chejlavová, ředitelka školy