Konzultační hodiny pracovnice pedagogicko-psychologické poradny

V pátek 11. 1. 2019 v době od 12,00 do 15,00 hod. bude rodičům i pedagogům k dispozici PhDr. Markéta Čadová, speciální pedagožka Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Plzeň. Ke konzultaci se prosím přihlaste nejpozději do středy 9. 1. na adrese výchovné poradkyně pro SŠ (fenclova@cisplzen.cz) nebo pro ZŠ (jichova@cisplzen.cz). Konzultace ve škole budou probíhat pravidelně 1x měsíčně, další termíny opět zveřejníme na webových stránkách školy