Organizace prvního týdne nového školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 Školní rok začíná pro všechny třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků v pondělí 2. září v 8 hodin. Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h. Každá třída bude mít 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem. Poté se společně přemístíme do kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na zahajovací bohoslužbu s přivítáním nových žáků – začíná v 10.30h. Na toto slavnostní zahájení zveme srdečně i rodiče.

Od úterý 3. září se vyučuje ve všech třídách ZŠ a SŠ podle rozvrhu. Výjimky: 1. A (jen 2 hodiny, podle rozvrhu začne až od středy) 6.A odjezd na adaptační pobyt 7.A a 8.A odpadá odpolední výuka.

Rozvrhy jsou již nahrány ve Škola Online (je třeba si přepnout na nový školní rok), vytištěné je dostanou žáci první školní den. Již od 2. září bude v provozu školní družina (6.30 až 16.30 h) – přihlášky dostanou děti první školní den, prosíme o jejich vyplnění a odevzdání následující školní den. Provoz školního klubu začíná 9. září. Rozpis zájmových kroužků dostanou děti společně s přihláškou, činnost kroužků v družině i klubu začne od 16. září.

POZOR! Školní jídelna vaří z technických důvodů až od úterý 3. září.