Blog uživatele spravce

Den otevřených praxí

Uchazeče o studium a jejich rodiče srdečně zveme na Den otevřených praxí, který se bude konat 14. 11. 2017 od 9.00 do 14.30 hod. 

Pro zájemce o studium bude připravena celá řada činností, které naši studenti vykonávají na odborných praxích a zájemci o studium si vše mohou vyzkoušet. Dále bude připravena prezentace oborů  s ukázkami studentských prací. Věříme, že tato akce pomůže žákům s výběrem střední školy.

Těšíme se na viděnou!

 

Projekt Příklady inspirativní praxe

CIŠ Plzeň byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy.

Přírodovědný klokan

10. 10. 2017 proběhne školní kolo soutěže pořádané MŠMT Přírodovědný klokan 2017, kterého se zúčastní studenti 1. a 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí.  Studentům je zadán jednorázový resr, který obsahu 24 úloh z oblasti biologie, chemie, matematiky a fyziky.

Krajské kolo ekologické olympiády

6. a 7. 10. 2017 se bude konat krajské kolo ekologické olympiády na téma Mimolesní zeleň. Naši školu bude reprezentovat dtužstvo ve složení Kateřina Blechová, Nelly Davidová a Matěj Mareček. Tito studenti zvítězili ve školním kole ekologické olympiády.

První den soutěže proběhne v dopoledních hodinách teoretická část soutěže, odpoledne se bude tradičně konat terénní část olympiády. Druhý den čeká na studenty terénní úkol zaměřený na letošní téma - mimolesní zeleň. 

Burza učebnic

5. 9. 2017 proběhne burza učebnic pro studenty střední školy. Studenti prvních ročníků si mohou koupit některé učebnice za příznivé ceny a studenti vyšších ročníků mohou prodat literaturu, kterou již nepotřebují k maturitní zkoušce.

Stránky