Blog uživatele spravce

Příběhy bezpráví pro středoškoláky

Zveme studenty střední školy na promítání v rámci projektu Příběhy bezpráví.
Uskuteční se ve středu 30. 11. od 15 hodin ve Školním klubu v 2. patře.
Program: film Zabíjení po česku / David Vondráček / ČR / 2010 / 57 min.

Získali jsme značku Rodiče vítáni

Naše základní škola získala certifikaci Rodiče vítáni. Značku uděluje společnost EDUin a potvrzuje otevřenost školy rodičům. Certifikace ověřuje několik povinných a několik volitelných kritérií z oblasti spolupráce školy a rodičů, komunikace, předávání informací nebo řešení problémových situací.

Mapu školu oceněných značkou Rodiče vítáni najdete na www.rodicevitani.cz, kde si můžete prohlédnout, jak školy naplňují jednotlivá kritéria.

Recyklohraní

CIŠ Plzeň se dlouhodobě zapojuje do projektu Recyklohraní, což je projekt zaměřený na třídění elektroodpadu. Ve škole máme kontejnery na vyřazené spotřebiče a baterie, po jejich naplnění zajistíme jejich odvoz firmou Asekol, která celý projet zastřešuje. Jednou ročně pak dostaneme environmentální vyúčtování, ze kterého se dovíme, kolik jsme ušetřili uhlí, ropy, vody nebo o kolik méně CO2 se dostane do ovzduší díky našemu třídění. V letošním roce opět v třídění pokračujeme, proto vyřazený elektroodpad nevyhazujte, ale přineste ho do školy.

Školní kolo ekologické olympiády

20.9.2016 se konalo školní kolo ekologické olympiády, kterého se zúčastnilo 10 studentů třetího ročníku oboru ekologie. Studenti soutěžili v teoretických znalostech (testy, křížovky) a rovněž absolvovali botanickou poznávačku. Do krajského kola ekologické olympiády, které se bude konat 15.10. - 16.10. 2016 postoupili Kateřina Blechová, Nelly Davidová a Lukáš Rott. Letošním tématem krajského kola bude Biokoridory a bibariéry.

Burza učebnic

5. 9. 2016 proběhla burza učebnic pro studenty střední školy. Tato akce pomohla studentům prvních ročníků nakoupi některé potřebné učebnice a studenti vyšších ročníků mohli prodat literaturu, kterou již nepotřebují.

Stránky