Nová školská rada zahájila činnost

V pondělí 30. srpna se sešla k ustavujícímu jednání nová školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 1. 9. 2021 – 1. 9. 2024. Projednala výsledky voleb do školské rady, které se uskutečnily na konci minulého školního roku, zvolila svého předsedu a místopředsedu a věnovala se několika dalším tématům.
Školská rada pracuje ve složení:
předsedkyně Mgr. Jana Sobasová, za pedagogické pracovníky
místopředseda ŠR Ing. Filip Uhlík za zřizovatele

P. ThLic. Ludvík Grundman OP, za zřizovatele
Bc. Petra Mayerová, za zřizovatele
Mgr. Jana Tomšíková, za pedagogické pracovníky
Mgr. Dagmar Pavlíková, za pedagogické pracovníky
Lenka Lukavská, za zákonné zástupce žáků ZŠ
Adéla Vojtěchová, za zletilé žáky SŠ

Zástupce nezletilých žáků SŠ nebyl pro malou účast ve volbách zvolen, volba se bude opakovat 23. září.

Další jednání školské rady se uskuteční 18. 10. 2021 od 16h. Svoje podněty pro školskou radu můžete zasílat na sobasova@cisplzen.cz, případně další členy rady.