Příběhy bezpráví pro středoškoláky

Zveme studenty střední školy na promítání v rámci projektu Příběhy bezpráví.
Uskuteční se ve středu 30. 11. od 15 hodin ve Školním klubu v 2. patře.
Program: film Zabíjení po česku / David Vondráček / ČR / 2010 / 57 min.

Anonce filmu: Po skončení války byli ze severočeského Žatce vyhnáni čeští Němci včetně starousedlíků a členů smíšených rodin. Část z nich se v době tzv. divokého odsunu nedostala dále než do sousedních Postoloprt. Smrt zde nalezlo nejméně 763 civilních osob. Odsuny doprovázené hromadnými popravami, mučením a drancováním majetku prováděla československá armáda a národní gardy s podporou nové politické reprezentace. Podobné zločiny se děly i v dalších částech Československa, a jejich pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Autor v tomto televizním dokumentu divákům přibližuje a formou rozhovorů s přímými účastníky rekonstruuje události temného období našich novodobých dějin.

Po filmu následuje beseda. Moderátor: Kateřina Šabatová

Příběhy bezpráví jsou součástí festivalu Jeden svět na školách, který organizuje Člověk v tísni. Akce probíhá každoročně v listopadu a je určena žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům. Pedagogové ve školách promítají filmy zaměřené na konkrétní historickou událost či určité období našich moderních československých dějin. V roce 2016 jsou hlavním tématem příběhy obyvatel Československa, kteří byli v průběhu minulého století nuceni opustit své domovy. Výjimečnost projektu spočívá v tom, že na projekce navazují setkání s pamětníky, historiky či filmaři a téma filmu se tak plynule přesouvá do besedy, v níž se žáci a studenti mohou ptát na cokoliv, co je zajímá.