Zdraví těla i duše

Projekt Zdraví těla i duše patří mezi aktivity primární prevence rizikového chování. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Jedním z jeho hlavních přínosů bylo, že se tématu věnují žáci, pedagogové i rodiče.

Pro pedagogy se v rámci projektu uskutečnil seminář Agrese je OK o zdravém a současně bezpečném prožívání emocí a možnostech, jak ve školním prostředí umožnit jejich různé projevy, jak umožnit žákům odreagování.

Žáci se budou v další etapě projektu věnovat zdravému životnímu stylu z pohledu stravování a různých problémů, které s sebou nevhodné stravovací návyky a špatné vzory nesou, například poruchám příjmů potravy. Seminář na podobné téma nabídneme i rodičům.

Projekt finančně podpořilo Město Plzeň částkou 5 000 Kč.