Zahájení školního roku 22/23

Školní rok 2022/23 začíná pro všechny třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin. Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h.
Každá třída bude mít 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem.
Poté se společně přemístíme do kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na zahajovací bohoslužbu s přivítáním nových žáků – začíná v 10.30h. Na toto slavnostní zahájení zveme srdečně i rodiče.

Vyučování
Od pátku 2. září se vyučuje ve všech třídách ZŠ a SŠ podle rozvrhu. Výjimkou je pouze 1. A (má jen 2 hodiny, podle rozvrhu začne v pondělí).
Rozvrhy pro nový školní rok jsou nahrány ve Škola Online (je třeba si přepnout aplikaci na nový školní rok – vpravo nahoře letopočet), vytištěné je dostanou žáci první školní den. Noví žáci dostanou také přístupy do Škola Online.

Družina a klub
Již od 1. září bude v provozu školní družina a školní klub pro 1. st. (6.30 až 16.30 h).
Provoz školního klubu pro 2. st. začíná 5. září.

Rozpis zájmových kroužků dostanou děti první zářijový týden, činnost kroužků v družině i klubu začne od 26. září 2022.

Školní jídelna
Bude v provozu od 1. září. Pokud ve čtvrtek a/nebo v další dny prvního školního týdne ještě nepůjdou děti na oběd, je třeba jim ho odhlásit.