Vzdělávací program profesní kvalifikace Profesionální chůva

PROFESIONÁLNÍ CHŮVA (vzdělávací program profesní kvalifikace)
Škola nabízí volná místa v rámci projektu Profesionální chůva dle NSK (Národní soustava kvalifikací). Jedná se o přípravný kurz ke složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. NSK umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby získal požadovanou kvalifikaci, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat rekvalifikaci.
Kurz zájemce připraví na úspěšné složení závěrečné zkoušky před autorizovanou osobou v oblastech potřebných pro získání uvedené profesní kvalifikace. Dokladem, který potvrzuje její úspěšné vykonání, je osvědčení, mající charakter veřejné listiny, podobně jako např. vysvědčení, výuční list apod. a platí jak v ČR, tak v zemích Evropské unie.

Obsah kurzu:
• Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
• Poskytování 1. pomoci dítěti/dětem
• Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
• Vedení dítěte k hygienickým návykům
• Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
• Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
• Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
• Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
• Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
• Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
• Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Podmínkou účasti u zkoušky profesní kvalifikace chůva je:
• minimálně základní vzdělání;
• zdravotní způsobilost (vyjádření praktického lékaře o způsobilosti vykonávat práci chůvy, vč. absence logopedických vad)

Kurzy budou probíhat v prostorách Církevní základní a stření školy Plzeň, Táborská 2081/28 vždy v pátek a v sobotu v lednu až březnu 2020. Bližší termíny budou upřesněny.

Další informace na adrese capova@cisplzen.cz.