Upozornění na výskyt černého kašle

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že v jedné ze tříd naší SŠ se objevilo onemocnění černým (dávivým) kašlem. Situaci jsme konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí PK - žádná karanténní opatření, testování nebo jiná opatření se ve školách při výskytu této nemoci neprovádějí, pouze důraz na běžnou osobní hygienu.
Onemocnění je podle sdělení hygieniků nebezpečné zejména pro neočkovaná miminka do 3 měsíců věku, proto by měly být na pozoru zejména maminky žáků s takto malým sourozencem v rodině. Ročníky 1999 a mladší by měly být ve věku 11 let přeočkovány, tudíž by zde mělo být riziko onemocnění minimální. Více informací o černém kašli najdete například zde.
Pokud byste u dětí podobné obtíže zaznamenali, je vhodné upozornit Vašeho lékaře, že se ve škole případ černého kašle objevil.
Přeji dětem i Vám pevné zdraví.

Kateřina Chejlavová, ředitelka školy