Titul nejúspěšnější škola Plzeňského kraje v soutěžích

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň byla ve školním roce 2022/2023 Plzeňským krajem vyhlášena jako 3. nejlepší škola v soutěžích středních škol. Při hodnocení škol se zohledňuje její velikost-počet žáků a účast v okresních, krajských a národních kolech olympiád a dalších soutěžích.

 

Studenti se zúčastnili následujících soutěží a olympiád:

 

Středoškolská odborná činnost

Studentka Anna Šístková ze 4. E se zúčastnila 45. ročníku středoškolské odborné činnosti. Studentka zpracovávala od třetího ročníku  středoškolskou odbornou činnost na téma Monitoring makrozoobentosu a obojživelníků v uměle vytvořených tůních CHKO Brdy. V okresním kole se umístila na 2. místě a postoupila tak do celostátního kola, kde se v sekci ochrana a tvorba životního prostředí umístila na 6. místě.

 

Ekologická olympiáda

Studenti ekologického oboru se každoročně zúčastňují krajského kola ekologické olympiády. Téma 28. ročníku ekologické olympiády bylo – Druhová ochrana přírody. Školní kolo ekologické olympiády vyhráli studenti Vít Petrlík (3. E), Karel Rada (4. E) a Tomáš Skála (3. E). Studenti pak reprezentovali naši školu v krajském kole, které se konalo 13. 10. – 14. 10. 2022 v Ekocentru Spálené Poříčí.  V tomto krajském kole se družstvo CIŠ Plzeň umístilo na 2. místě

 

Biologická olympiáda

Další každoroční soutěží, které se studenti zúčastňují, je biologická olympiáda. Téma  57. ročníku bylo – Život není fér. V kategorii B se zúčastnilo 29 studentů z druhého ročníku a vybraní studenti z 1. E. První tři příčky obsadili tito úspěšní řešitelé z 2. E – Dana Šindelářová, Michal Raška a Jan Vacek. V kategorii A se z celkového počtu 14 studentů z 3. E a 4. E na prvních třech příčkách umístili: Vít Petrlík, Anna Šístková a Tomáš Skála. Krajského kola se zúčastnila Anna Šístková, která se umístila na 8. místě.

 

Geologická olympiáda

Studentka Andrea Kojzarová ze 4. E se zúčastnila okresního kola geologické olympiády na téma Krasové jevy, kterou pořádá Masarykova univerzita v Praze. Studentka se umístila na 2. místě a postoupila tak do krajského kola, ve kterém se umístila na 5. místě.

 

Všem studentům děkujeme za jejich reprezentací naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.