Technická a řemeslná příprava

Podporu technického a přírodovědného vzdělávání vnímá Církevní ZŠ Plzeň jako důležitou součást svého vzdělávacího programu a je zapracována přímo do ŠVP Tvoříme svět. Od první třídy motivujeme a inspirujeme žáky k zájmu o přírodní vědy a techniku zejména výběrem metod a různých badatelských činností. Na 2. stupni jsme jim věnovali některé samostatné předměty - v 6. ročníku máme například Přírodovědný seminář nebo rukodělný předmět Sám doma, na který navazuje v 7. ročníku volitelný předmět Praktický seminář.

Cílem projektu Technická a řemeslná příprava, který se realizoval ve dvou etapách v roce 2017 i 2018, je zkvalitnit vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky, a zajistit materiálové vybavení pro různé řemeslné činnosti výše uvedených předmětů.

Na jaře 2018 jsme také uspořádali podruhé školní kolo soutěže Řemeslo má zlaté dno, jehož vítězka Alžběta Bečvářová ze 6. A pak reprezentovala školu v regionálním kole soutěže.

Projekt finančně podpořilo Město Plzeň částkou 21 000 Kč.