Recyklohraní

Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu Recyklohraní pořádaném MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Každoročně proběhne environmentální vyúčtování díky kterému má škola možnost zjistit, kolik uspořila tříděním odpadu MWh elektřiny, tun uhlí, litrů ropy, litrů vody, primárních surovin nebo o kolik jsme snížili emise skleníkových plynů.
Na Den Země (22. 4.) každoročně probíhá přednáška a o třídění odpadu.