Přijímací řízení na SŠ

Přijímací zkouška se bude konat formou didatických testů:

1. řádný termín - 12. 4. 2022         

2. řádný termín - 13. 4. 2022               

 

NEJPOZDĚJI 10 PRACOVNÍCH DNŮ PŘED KONÁNÍM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ŠKOLA ODEŠLE POŠTOU POZVÁNKU K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE S PODROBNÝMI INFORMACEMI O PRŮBĚHU ZKOUŠKY. 

 

Uchazeči, kteří se ze závažných zdravotních či osobních důvodů omluví ředitelce školy mohou konat náhradní termín přijímacího řízení.

1. náhradní termín - 10. 5. 2022          

2. náhradní termín - 11. 5. 2022        

 

Zájemci o studium budou hodnoceni podle následujících kritérií:

bodové ohodnocení didaktický test z českého jazyka a matematiky (maximální počet bodů 60)

bodové ohodnocení průměrného prospěchu  (maximální počet bodů 30)

bodové ohodnocení doložených skutečností, které dokládají zájem uchazeče o obor (maximální počet bodů 10). 

 

Podrobné informaci o přijímacím řízení, především o jednotlivých kritériích a jejich hodnocení, najdete ve Směrnici o přijímacím řízení.

 

 

Nové video o škole a maturitních oborech najdete na https://player.vimeo.com/video/504275319