Návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové

V pondělí 20. března navštívila naši školu v rámci svého pracovního pobytu v Plzni ministryně školství Kateřina Valachová. Jednalo se o její první návštěvu školy zřizované církví.

Ministryni Valachovou doprovázel primátor města Plzně Martin Zrzavecký a náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Ve škole je přivítala ředitelka Jana Černíková společně s biskupem Tomášem Holubem.

S ministryní se krátce setkali také pedagogové a především žáci školy. Studentky sociálního oboru nachystaly ve školní cvičné kuchyni pro návštěvu lákavé občerstvení, při jehož pečení provoněly celé přízemí školy. Tam si hosté prohlédli dvě hlavní odborné učebny oborů Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost. Ve školní akvateře, kde se žáci starají především o exotické živočichy, si paní ministryně při rozhovoru se studenty pochovala gekona a z bezpečné vzdálenosti obdivovala nejoblíbenějšího maskota školy krajtu královskou. V pečovatelském pokoji, který slouží k praktickému vyučování a nácviku potřebných dovedností pro sociální obor, využila probíhající výuky a nechala si od studentek změřit krevní tlak. Dívky i pod pečlivým dohledem zástupů návštěvníků odvedly profesionální výkon a poté si s paní ministryní povídaly o systému praxí ve škole, svých zkušenostech z terénu a možnostech uplatnění absolventů školy.

Na základní škole se zapojili hosté do vrstevnického projektu u příležitosti Světového dne vyprávění příběhů. Žáci 1. a 6. třídy si navzájem četli svoje oblíbené knihy, několik si připravilo krátké autorské příběhy a nové příběhy ve věkově smíšených týmech také společně vytvářeli. Do jednoho z nich se zaposlouchala na lavičce mezi prvňáčky také paní ministryně.

Návštěva probíhala ve velmi milé atmosféře, hosté si pochvalovali příjemné klima školy. Závěrem popřála ministryně Kateřina Valachová žákům hodně úspěchů v dalším studiu a škole v její náročné práci.

Fotogalerii z návštěvy najdete na FB školy. 
https://www.facebook.com/cirkevniskola