Mimořádná opatření - provoz školy od pondělí 5. října

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, mimořádným opatřením vlády a nařízením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se mění provoz naší školy. Informace pro jednotlivé sekce školy najdete níže.

Střední škola
Od pondělí 5. října je nařízením krajské hygienické stanice zakázána v okrese Plzeň - město osobní přítomnost žáků SŠ ve vzdělávání. Přecházíme na dva týdny na distanční výuku. Online rozvrh již najdete ve Škola Online. Podrobné informace k distanční výuce dostali všichni žáci i zákonní zástupci také přes Škola Online.

Základní škola
Od pondělí 5. října se mimořádným opatřením krajské hygienické stanice omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy. Rozvrhů základní školy se tato opatření nedotknou, pouze upravíme náplň činností při hodinách TV a HV.

Zájmové kroužky ve školní družině a školním klubu
Na zájmové kroužky se vztahuje krizové opatření vlády pro hromadné akce. Ve vnitřních prostorách se mohou konat pouze do počtu 10 osob, ve vnějších prostorech do 20 osob, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Všechny kroužky tyto počty splňují, budou tedy probíhat i nadále, lektoři pouze dohlédnou, aby nebyl překročen příslušný počet osob. Zajištěny jsou samozřejmě i veškeré ostatní platní hygienická nařízení a opatření.

Kateřina Chejlavová, ředitelka školy