May Day

Pravidelně jsme součástí MAY DAY, tedy ochranářského dne, který každoročně 1. května připravuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně. Při této benefiční akci pro ochranu přírody pomáháme nejen tím, že prodáváme výrobky našich žáků, připravujeme hry či tvoření pro děti, ale i tím, že přibližujeme veřejnosti aktuální problémy životního prostředí naší planety. Společně se ZOO, některými dalšími školami, záchranářskými organizacemi i dobrovolnými nadšenci, tak každoročně přispějeme i na konkrétní ochranářský projekt. V květnu 2019 jsme pomohli podpořit Ptačí park Josefovské louky.